Vývoj a perspektivy bulharského školství : vývoj školství v BLR

Variant title
Развитие и перспективы народного образования в Болгарии
Razvitije i perspektivy narodnogo obrazovanija v Bolgarii
Die Entwicklung und Perspektive des bulgarischen Schulwesens
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979, vol. 26-27, iss. I12-13, pp. [21]-46
Extent
[21]-46
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document