Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
1990-1991, vol. 39-40, iss. I25

Year: 1990-1991
Publication year: 1991
ISBN: 80-210-0316-2
Note: Psychologické číslo

Table of contents:

Stati – Articles
[7]-22 Historické perspektivy brněnské psychologie Švancara, Josef | pdficon
[23]-33 Transscienciální kategorie a princip specifičnosti v psychologii osobnosti Smékal, Vladimír | pdficon
[35]-40 Neurotické tendence v souvislosti se zahájením vysokoškolského studia Svoboda, Mojmír | pdficon
[41]-54 Výsledky predikčního a postdikčního zjišťování úspěšnosti výzkumných pracovníků Chalupa, Bohumír | pdficon
[55]-62 Processing strategies in language acquisition Pačesová, Jaroslava | pdficon
[63]-70 Příspěvek ke konceptualizaci obsahu sebepojetí Macek, Petr | pdficon
[71]-78 Hodnotové orientace vysokoškolských studentů Svoboda, Mojmír | pdficon
Metodická sdělení – Methodical contributions
[79]-89 Poznámky k psychologické péči o volbu povolání Bárta, Boleslav | pdficon
Recenze – Reviews
[91]-92 [Wahl Diethlem; Weinert, Franz E.; Huber, Günter L. Psychologie für die Schulpraxis: ein handlungsorientiertes Lehrbuch für Lehrer] Dan, Jiří | pdficon
92-94 [Хофман, И. Активная память] Stránská, Zdenka | pdficon
95-97 [Дреикурс, Рудолф; Солтс, Вицки. Счастье вашего ребенка: книга для родителей] Stránská, Zdenka | pdficon
97-98 [Бурлачук, Л.Ф.; Морозов, С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике] Vašina, Lubomír | pdficon
98-102 [Мишкин, М.; Еппенцеллер, Т. Анатомия памяти] Stránská, Zdenka | pdficon
103-104 [Trautner, Hanns Martin. Lehrbuch der Entwicklungspsychologie] Dan, Jiří | pdficon

Search


Advanced Search

Browse