Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15

Year: 1979-1980
Publication year: 1980
Note: Psychologické číslo

Table of contents:

Stati – Статьи – Articles
[7]-24 Náhľady vysokoškolských študentov na žiadúce a nežiadúce vlastnosti osobnosti dospelého človeka Kuric, Jozef | pdficon
[25]-37 Experimentální výzkum vlivu některých činitelů na slovní pohotovost Chalupa, Bohumír | pdficon
[39]-73 Osobnostní a vývojové determinanty estetického vnímání Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír | pdficon
[75]-83 Untersuchungen zur prophylaktischen Überwindung von Lernschwierigkeiten im Anfangsunterricht Breuer, Helmut | pdficon
[85]-103 Výzkum aktivního sociálního učení u vedoucích pracovníků v cihlářství Sedlák, Jiří; Machan, Libor | pdficon
[105]-113 Zvláštnosti zobrazovacích schopností u dvojčat Švancara, Josef; Švancarová, Lea | pdficon
[115]-124 Rozvoj a další perspektivy psychologie práce v Československu Chalupa, Bohumír | pdficon
[125]-140 Základní faktory úspěšnosti konstruktéra a jejich zjišťování Sedlák, Jiří; Maevová, Naděžda | pdficon
[141]-158 Stressové faktory v životě vysokoškolských studentů Kuric, Jozef; Míček, Libor; Slováčková, Sylvie | pdficon
[159]-170 České verze nástrojů na měření hypnability Svoboda, Mojmír; Hájek, Petr | pdficon
Referát – Доклад – Report
[171]-179 Aproximativní kvantifikace v psychologii : lingvistický přístup Kulka, Jiří | pdficon
Recenze – Рецензии – Reviews
[181]-183 [Mehlhorn, Gerlinde; Mehlhorn, Hans-Georg. Zur Kritik der bürgerlichen Kreativitätsforschung] Chalupa, Bohumír | pdficon
183-184 [Zur Psychologie des Gedächtnisses. Hrsg. von Friedhart Klix und Hubert Sydow] Chalupa, Bohumír | pdficon
184-185 [Wendt, Dirk; Vlek, Charles, ed. Utility, probability, and human decision making: selected proceedings of an interdisciplinary research conference] Švancara, Josef | pdficon
185-186 [Anderson, Barry F. Cognitive psychology: the study of knowing, learning, and thinking] Chalupa, Bohumír | pdficon
187-188 [Fischbein, Efraim. The intuitive sources of probabilistic thinking in childern] Švancara, Josef | pdficon
188-189 [Birren, James Emmett; Schaie, Klaus Warner, ed. Handbook of the psychology of aging] Švancara, Josef | pdficon

Search


Advanced Search

Browse