Laténský žárový hrob z Medlova (okr. Olomouc)?!

Title: Laténský žárový hrob z Medlova (okr. Olomouc)?!
Variant title
Ein latènezeitlicher Brandgrab aus Medlov (Bez. Olomouc)?!
Author: Hlava, Miloš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 263-267
Extent
263-267
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language