Mgr. Inna Mateiciucová, Počátky neolitu ve střední Evropě ve světle zkoumání štípané industrie raně zemědělských společností (LnK) na Moravě a v Dolním Rakousku: 5700-4900 př.n.l. [Anotace doktorské práce]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 270-273
Extent
270-273
  • ISSN
    1211-6327
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document