Poznámky k vývoji neolitu a eneolitu na jihovýchodní Moravě

Variant title
Notes concerning the development of Neolithic and Eneolithic in the south-eastern Moravia
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, vol. 48, iss. M4, pp. [167]-177
Extent
[167]-177
  • ISSN
    1211-6327
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document