Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická
2002, vol. 1, iss. O1

Year: 2002
Publication year: 2002
ISSN: 1214-0414
ISBN: 80-210-2992-7

Table of contents:

[5] Úvodem | pdficon
Studie
[7]-17 Intermedialita a (inter)mediální reflexivita v současném filmu Szczepanik, Petr | pdficon
[19]-27 Texty a kontexty sémiopragmatiky Skopal, Pavel | pdficon
[29]-40 Vliv technologických omezení internetoveho média na estetiku digitálního obrazu animovaného filmu na internetu Košuličová, Ivana | pdficon
[41]-54 Polámané květy : k postavám melodramatu němého filmu Viceníková, Dora | pdficon
[55]-64 Problematika dvojnictví ve filmu Peppermint frappé Míčová, Pavlína | pdficon
[65]-76 Cutterova cesta : film noir podle Ivana Passera Voráč, Jiří | pdficon
Přílohy
[79]-80 Autoři | pdficon
81-82 Profil katedry | pdficon
83 Seznam oborových prací (od roku 1993) | pdficon
84-85 Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university - Řada Q, Otázky divadla a filmu/Theatralia et cinematografica : [obsahy čísel] | pdficon

Search


Advanced Search

Browse