Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
1996, vol. 45, iss. P1

Year: 1996
Publication year: 1996
ISSN: 1211-3522
ISBN: 80-210-1327-3

Table of contents:

[7]-8 Redakční úvod Plaňava, Ivo | pdficon
Články – Articles
[9]- 13 Vztahy v rodině jako faktor duchovního růstu Smékal, Vladimír | pdficon
[15]-24 Gerontologické souvislosti v soužití tří generací Švancara, Josef | pdficon
[25]-34 Transakční prostředí rodiny Rieger, Zdeněk | pdficon
[35]-48 Sebesystém adolescentů a jejich hodnocení rodičů: psychosémantický přístup Macek, Petr; Osecká, Lída | pdficon
[49]-64 Psychologické problémy předčasných pohlavních styků české mládeže : (z hlediska jejich vazeb k rodinnému životu) Míček, Libor; Hellebrandtová-Váňová, Ludmila | pdficon
[65]-73 Prekoncepce manželství ve vztahu k vlivům původní rodiny Szymiková-Žídková, Marie | pdficon
[75]-87 Komunikace v dysfunkčních a fungujících manželstvích Doubravská, Jana | pdficon
[89]-103 Role ženy a muže v eufunkčním manželství českém a arabském - příspěvek k transkulturní analýze Dan, Jiří; Mahagna, Yousef | pdficon
[105]-112 Poradenské intervence v rozvodových a porozvodových situacích : (sdělení z praxe) Hinková, Olga | pdficon
[113]-116 Výzva k odpovědnosti-etický základ terapeutické práce s partnery Mrkvička, Jiří | pdficon

Search


Advanced Search

Browse