Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
2003, vol. 51, iss. P7

Year: 2003
Publication year: 2003
ISSN: 1211-3522
ISBN: 80-210-3130-1

Table of contents:

Články – Articles
[5]-18 Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002 Stránská, Zdenka; Svoboda, Mojmír | pdficon
[19]-27 Perspektivy klinické psychologie Svoboda, Mojmír | pdficon
[29]-40 Záhady čelních laloků: (Orgán zpracující čas a prostor?) Diamant, Jiří | pdficon
[41]-54 Některé teoretické koncepce talentu a nadání Portešová, Šárka | pdficon
[55]-61 Objektivní a subjektivní faktory štěstí Blížkovská, Jaroslava | pdficon
[63]-73 Orientace na spravedlnost a péči-rodové rozdíly při řešení morálních dilemat Jelínková, Jana; Tyrlík, Mojmír | pdficon
[75]-99 Psychické a sociální aspekty užívání mobilních telefonů-vybrané aktualní poznatky Petříková, Jana | pdficon
[101]-106 Statistická kritéria výzkumu biorytmicity Filo, Petr | pdficon
[107]-116 V roli vysokoškolského učitele : pedagogicko-psychologické zamyšlení Stránský, Zdeněk; Švec, Vlastimil | pdficon

Search


Advanced Search

Browse