Autobiografická paměť a životní příběh

Variant title
Autobiographical memory and life-story
Author: Čermák, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2004, vol. 52, iss. P8, pp. [29]-41
Extent
[29]-41
  • ISSN
    1211-3522
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Cílem studie je objasnit vztah mezi autobiografickou pamětí a životním příběhem. Explorovány jsou souvislosti mezi autobiografickou pamětí a jinými druhy paměti, zejména epizodickou a repizodickou. Analýze jsou podrobeny koncepty reálné a zapamatované události a jejich implikace pro výzkum. Kriticky je pojednán výzkum autobiografické pamětí z hlediska sociálního konstrukcionismu, kognitivní a diskursivní psychologie. Předběžně je definováno narativní pojetí paměti jako zapamatovaný životní příběh a zapamatované a pamatující si já. Je zmíněna důležitost zapomínání pro autobiografickou paměť. Autobiografická paměť v souvislosti s životním příběhem je koncipována jako autobiografický narativní imperativ představující spojitost vzpomínek na minulost, zkušenosti s přítomností a anticipaci budoucnosti.
The study is focused on the relationship between autobiographical memory and life story. Links between autobiographical memory and other kinds of memory, especially episodic and repisodic ones, are explored. Real and remembered event are analysed as a concepts having implications for the research of autobiographic memory. Social constructionistic, cognitive and discursive approaches to autobiographical memory are critically discussed. Concept of narrative memory is tentatively defined as a remembered life story and remembered and remembering self-narrative. Importance of forgetting in autobiographical memory is mentioned. Autobiographical memory is linked to life-story and this linkage is outlined as a coherent shape of past memories, present experience, and anticipated future.
Document