Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
2001, vol. 49, iss. P5

Year: 2001
Publication year: 2001
ISSN: 1211-3522
ISBN: 80-210-2588-3

Table of contents:

[5] Redakční úvod - editorial Svoboda, Mojmír | pdficon
Články – Articles
[7]-25 Motivace žáků k učení Stránská, Zdenka; Blažková, Helena | pdficon
[27]-34 Imaginativní metody v psychoterapii Svoboda, Mojmír | pdficon
[35]-39 Biologické aspekty fenoménu lidská psychika Vašina, Lubomír | pdficon
[41]-48 Souvislost mezi pojímáním dobra a zla a kauzální atribucí u adolescentů Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Mazurová, Petra | pdficon
[49]-54 "Sdělená bolest - poloviční bolest?" : sociální sdílení emocí Blížkovská, Jaroslava | pdficon
[55]-65 Sebevražda - příznak krize Štěpánek, David; Petříková, Jana | pdficon
[67]-72 Umělecká činnost jako prostředek zlepšení kvality života duševně nemocných Valášková, Kamila | pdficon
[73]-85 Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii Petříková, Jana | pdficon
[87]-94 Národní lokalizace testu WISC-III uk: variabilita výkonů v testu v závislosti na délce praxe administrujícího psychologa : příspěvek k ověření objektivity testu Dan, Jiří | pdficon
[95]-103 Význam a úloha psychologických služeb v Armádě České republiky Stránský, Zdeněk | pdficon

Search


Advanced Search

Browse