Omacuri: tradiční kulturní událost v moderním Japonsku

Variant title
Omatsuri: traditional cultural event in modern Japan
Author: Kantor, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2002, vol. 51, iss. Q5, pp. [35]-41
Extent
[35]-41
  • ISSN
    1214-0406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Studie se zabývá často diskutovaným problémem, zdali v technologicky rozvinuté společnosti může najít oprávněné místo kognitivní symbolika a kulturní tradice. Zároveň pohlíží na nedořešený problém koexistence tradičních hodnot v kontextu globalizačního procesu. Jako příklad, na kterém je demonstrován význam a síla kulturních tradic v kontextu moderního podnikání a globalizačních tendencí, je vybrán japonský druh tradičního festivalu označovaný jako "omacuri".
Summary language
Document