Příspěvek Vladimíra Gamzy k teorii herecké tvorby

Contributor
Jochmanová, Andrea (Other)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2008, vol. 56, iss. Q10, pp. 181-183
Extent
181-183
  • ISSN
    1214-0406
Type
Other
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Podle rukopisu přepsala Andrea Jochmanová.
Document