Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická
1998, vol. 47, iss. Q1

Year: 1998
Publication year: 1998
ISSN: 1212-3358
ISBN: 80-210-1981-6

Table of contents:

[5]-8 Slovo úvodem Srba, Bořivoj | pdficon
Studie
[11]-22 Teatralizace podívaných v pozdním Římě Stehlíková, Eva | pdficon
[23]-46 Divadlo a disent : příspěvek k dějinám české divadelní opozice (1970-1989) Voráč, Jiří | pdficon
[47]-56 Politické divadlo a jeho dvě německé tradice Schnelle, Barbora | pdficon
[57]-67 Od Wedekindových "Lulu-her" k Bergově Lulu : poznámky k dramatickému a opernímu stylu Spurná, Helena | pdficon
[69]-87 Strukturální prostor ve hře Armanda Gattiho: Iluzorní život zametače Augusta G. Gajdoš, Július | pdficon
[89]-120 Herecká tvorba v režisérském pojetí E.F. Buriana Srba, Bořivoj | pdficon
[121]-139 Josef Karlík - herec, teoretik herecké tvorby a pedagog herectví Srba, Bořivoj | pdficon
[141]-147 Spirituální film mezi racionalitou a vírou : poznámky k metodě studia díla Andreje Tarkovského Blažejovský, Jaromír | pdficon
Recenze a referáty
[151]-157 Honzlovy otázky divadla a filmu : pokus o encyklopedické heslo Srba, Bořivoj | pdficon
158-161 Monografie režisérské osobnosti Scherl, Adolf | pdficon
161-165 Čtvero zastavení? Peňázová, Dagmar; Peňáz, Petr | pdficon
165-167 K dějinám slovenské kinematografie Voráč, Jiří | pdficon
167-169 Česko-rakouská spolupráce v oblasti divadelní kultury Schnelle, Barbora | pdficon
Dokumenty
170 [Oprava údaje autorství v Dějinách českého divadla sv. IV.] | pdficon
171-173 Autoři | pdficon
[176]-198 Obrazové přílohy | pdficon

Search


Advanced Search

Browse