Vývojové proměny systému kulisové dekorace v Prozatímním divadle a na jeho filiálních scénách 1862-1883 : příspěvek k dějinám českého jevištního výtvarnictví v XIX. století

Variant title
Development of scenic decoration system of flats in the Prozatímní divadlo (Provisional Theatre) and its satellite stages 1862-1883 : a contribution to the history of Czech scene design in the 19th century
Author: Srba, Bořivoj
Contributor
Drábek, Pavel (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. [9]-76
Extent
[9]-76
  • ISSN
    1212-3358
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document