Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Graeco-Latina Brunensia
2009, roč. 14, č. 1-2

Název čísla: Erant in quadam civitate... : na počest Dáši Bartoňkové
Rok: 2009
Rok vydání: 2009
ISSN: 1803-7402 (print)
ISSN: 2336-4424 (online)
ISBN: 978-80-210-5000-6
Poznámka: Curaverunt Katarina Petrovićová et Irena Radová.

Obsah:

[3]-4 Feminae doctae docendique magistrae Stramaglia, Antonio | pdficon
[5]-9 Výběrová bibliografie Daši Bartoňkové Radová, Irena; Jašková, Nina | pdficon
[11]-18 Quintilians Ethik Adamik, Tamás | pdficon
[19]-30 Řecké literární dialekty Bartoněk, Antonín | pdficon
[31]-38 Mercurius et proximī Blažek, Václav | pdficon
[39]-47 Cornelius Nepos a biografie T. Pomponia Attica Burian, Jan | pdficon
[49]-58 Spunti senofanei ed erodotei nel finale dell'Apologia di Socrate di Platone Cerri, Giovanni | pdficon
[59]-63 Per un "Iter Brunense" : a cinquant'anni dal soggiorno di studio di Paul Oskar Kristeller a Brno Divizia, Paolo | pdficon
[65]-78 Petronii Arbitrii Fragmenta Dostálová, Vanda | pdficon
[79]-91 Notes sur l'aspect verbal en marge de la traduction tchèque d 'un roman de Daniel Pennac Esvan, François | pdficon
[93]-111 Antická inspirace středověkých zoologických popisů : Memnonidae - Memnonovi ptáci Hadravová, Alena | pdficon
[113]-123 ESSE v konstrukcích s infinitivem ve staré češtině, předtím a potom Karlík, Petr | pdficon
[125]-129 What worried the crows in Callimachus' epigram? Kurzová, Helena | pdficon
[131]-141 Indiánský mýtus o "Orfeovi" Kyloušek, Petr | pdficon
[143]-156 Das Breviarium des Festus und seine Adressaten Mouchová, Bohumila | pdficon
[157]-168 Jak jsme se učili latinsky s Alexandrem de Villa Dei Nechutová, Jana | pdficon
[169]-175 Le arti suntuarie nel sud d'Italia bizantina Nikas, Constantino | pdficon
[177]-189 Ut imago poesis : apastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus Okáčová, Marie | pdficon
[191]-209 Nescioquid in opinum intactumque moliens cano... : compositional aims of De nuptiis Philologiae et Mercurii by Martianus Capella Petrovićová, Katarina | pdficon
[211]-216 Česká antroponyma v latinských textech 12.-13. století Pleskalová, Jana | pdficon
[217]-234 Kupidovo ztvárnění v De planctu Naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny Pumprová, Anna | pdficon
[235]-260 Tod und Grabmal in der neulateinischen Eklogendichtung Roling, Bernd | pdficon
[261]-286 "Colla virtù per guida, colla ragione alfianco" : gibt es eine ernstzunehmende Rezeption der Stoa in der Oper des 17. und 18. Jahrhunderts? : mit einem Blick auf die Geschichte des Oratoriums Ende des 18. Jahrhunderts Schubert, Werner | pdficon
[287]-296 Alleum est planta et est duplex... : pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic Stehlíková, Dana | pdficon
[297]-313 Note critiche ed esegetiche alle Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee Stramaglia, Antonio | pdficon
[315]-329 K terminológii hlavových nervov Šimon, František; Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
[331]-340 K recepci antiky v Kosmově kronice Švanda, Libor | pdficon
[341]-346 Über die Wertvorstellungen des Catull Tar, Ibolya | pdficon
[347]-356 Uratur furens amore et desiderio meo : alcuni aspetti delle tabellae defixionum di argomento amoroso Urbanová, Daniela | pdficon
[357]-363 Antické literární ozvuky v Bezručových Slezských písních Večerka, Radoslav | pdficon
[365]-378 "Historiam Moraviae scripturus... " : D.J.I. Hoffer a jeho netištěné Dějiny Moravy Zachová, Irena | pdficon
[379]-389 Gewissheitsmodalität in der Plautus-Komödie Aulularia im Vergleich mit der tschechischen und deutschen Übersetzung Žáková, Marie | pdficon
[391]-401 Zu einigen syntaktischen Funktionen des altrussischen Infinitivs im Lichte der antiken Sprachen Žaža, Stanislav | pdficon
403-406 Obrazová příloha | pdficon
[409] Graeco-Latina Brunensia | pdficon
[410-411] Podmínky přijímání příspěvků | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet