Dodatek k soupisu prací Jana Balhara : (navazuje na SPFFBU A 44, 1996, s. 145–150)