Petr Karlík sexagenarius

Source document: Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. [253]-262
Extent
[253]-262
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Bibliografie Petra Karlíka na s. 254-262.
  • Tato studie vznikla pod záštitou Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM 0021622435) na Masarykově univerzitě v Brně a díky grantu GAAV č. IAA901640805.
Document