Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2009, vol. 53, iss. F53

Year: 2009
Publication year: 2009
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)
ISBN: 978-80-210-5055-6

Table of contents:

[3]-22 Deska se Zvěstováním P. Marii z Národní galerie v Praze Vlčková, Jitka | pdficon
[23]-51 "Těchto časův má Antichrist předchůdce své" : apokalyptika a konfesionalita v literatuře a výtvarném umění českých zemí kolem roku 1600 Jakubec, Ondřej | pdficon
[53]-82 Mezi realitou a symbolem : k historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce Malý, Tomáš; Suchánek, Pavel | pdficon
[83]-123 František Řehoř Ignác Eckstein a jeho dílo v Krakově a ve Lvově Lukešová, Helena | pdficon
[125]-141 Architektonická tvorba Karla Lehrmanna Hlaváčková, Petra | pdficon
[142] Autoři | pdficon

Search


Advanced Search

Browse