Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2010, vol. 59 [54], iss. 1-2

Year: 2010
Publication year: 2010
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Table of contents:

2-3 Editorial Slavíček, Lubomír | pdficon
Články – Articles
4-29 Stavební omyly, záměrné návraty či snahy po modernitě? : osudy nejen západního portálu baziliky Porta coeli v Předklášteří u Tišnova Flídr, Aleš | pdficon
30-41 Výzdoba a původní funkce sakristie kostela sv. Kateřiny ve Velvarech Frantová, Zuzana | pdficon
42-51 Mezi reklamou a komemorací : signatury slezských malířů v období baroka Kozieł, Andrzej | pdficon
52-67 "Pour décrire les grandes actions" : mytologické obrazy hraběcí rodiny Serényiů jako výraz reprezentace Konečný, Michal; Miltová, Radka | pdficon
68-77 Mezi architekturou a malbou : Bedřich Feuerstein jako hostující výtvarník stálého českého divadla v Brně Matulová, Jitka | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
78-85 Gregor Reisch a ikonografie na prahu novověku Konečný, Lubomír | pdficon
86-91 Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie v Podivíně Valeš, Tomáš | pdficon
92-99 Pieta Hanse Ticheho Janás, Robert | pdficon
Diskuse – Discussion
100 [Úvod k nové rubrice Diskuse] Bartlová, Milena | pdficon
101-102 Mají dějiny umění budoucnost? Bartlová, Milena | pdficon
103-108 Dějepis umění v obecné teorii sociálních systémů Kroupa, Jiří | pdficon
108-110 Je třeba nadále učit dějiny umění v jejich tradiční podobě Togner, Milan | pdficon
111 Obsah 59. ročníku | pdficon

Search


Advanced Search

Browse