Andreas Kotte: Divadelní věda (úvod)

Author: Vodička, Libor
Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 2, pp. 157-163
Extent
157-163
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] BERNARD, Jan (KOPECKÝ, Jan). 1983. Co je divadlo . Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

[2] KOTTE, Andreas. 2010. Divadelní věda (Úvod) . Praha: Kant, 2010.

[3] PERKNER, Stanislav – HYVNAR, Jan. 1987. Řeč dramatu (Umění vnímat umění) 1. Divadlo a rozhlas . Praha: Horizont, 1987.

[4] ROUBAL, Jan (Ed.). 2005. Souřadnice a kontexty divadla– Antologie současné německé divadelní teorie . Příloha Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2005.

[5] ROUBAL, Jan. 2008. Výzva k přemýšlení o samozřejmosti i nesamozřejmosti divadla . Divadelní revue, roč. 19, 2008, č. 2, s. 74–82.

[6] VODIČKA, Libor. 2007. Úvod do studia divadla . Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.

[7] ZÁVODSKÝ, Artur – SRNA, Zdeněk. 1972. Úvod do divadelní vědy (Teatrologie) . Brno: univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1972.

[8] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění – Teoretická dramaturgie . Praha: Melantrich, 1931.