Jan Jiřík, Věra Mohylová, Tomáš Syrovátka, Jitka Šotkovská, Libor Vodička: Před oponou, za oponou: osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909–2009

Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 2, pp. 175
Extent
175
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] JIŘÍK, Jan, MOHYLOVÁ, Věra, SYROVÁTKA, Tomáš, ŠOTKOVSKÁ, Jitka, VODIČKA, Libor. 2009. Před oponou, za oponou. Osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909–2009 . Pardubice: Východočeské divadlo, 2009.