K výzkumu barokních profesionálních hereckých společností

Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 129-135
Extent
129-135
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Obsahuje přepis žádostí Společnosti Hornoněmeckých komediantů (Die Bande Hochteutscher Comoedianten) k úřadu zemského hejtmana a k brněnskému magistrátu z 12. června 1688.
Document
References:
[1] DŘÍMAL, Jaroslav. 1956. Archiv města Brna: průvodce po fondech a sbírkách . Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra, 1956.

[2] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2009. Profesionální divadlo v královském městě Brně v letech 1668–1733 . Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2009.

[3] JAKUBCOVÁ, Alena a kol. 2007. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla . Praha: Divadelní ústav – Academia, 2007.

[4] SCHERL, Adolf. 2004. K vystoupení německých a italských profesionálních hereckých společností v Olomouci v 17. a 18. století . In O divadle na Moravě a ve Slezsku II. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 41–42.

[5] VÁLKA, Josef. 1996. Morava reformace, renesance a baroka . Vlastivěda moravská, Země a lid. Nová řada, sv. 6, Dějiny Moravy 2. Brno: 1996.