Opera Slavica 2010, vol. 20, iss. 2

Image
Year
2010
Publication year
2010
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-12 Почему предположение о том, что протославянские ă и ŏ (краткие) уже в протославянском диалекте праиндоевропейского языка изменились в о, является неверным и как на самом деле в эту эпоху они изменились? Burmistrovič, Jurij Jakovlevič | pdficon
13-24 Семантико-словотвірні трансформації твірного слова як центральне теоретичне питання дериваційної семантики в основоцентричному словотворі Skvarok, Oksana | pdficon
25-32 Příspěvek k deskripci funkce zájmen ve verších V.V. Majakovského Kitzlerová, Jana | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
33-42 Úroveň jazykovedného myslenia na Slovensku a v Bielorusku na prelome 19. a 20. storočia (S. Cambel a J.F. Karski) Džundová, Ivana | pdficon
43-49 Мовна картина світу і типологія К.Г. Юнга [i.e. К.Ґ. Юнґа] Fedonjuk, Valentina | pdficon
Zprávy
Page Title
50-51 Семінар перекладачів в Брно Myronova, Halyna | pdficon
Recenze
Page Title
52-54 Spirituální a pragmatické A(a)spekty z Katolické univerzity Pospíšil, Ivo | pdficon
54-56 [Rejzek, Jiří. The Proto-Slavic word initial x- ; Rejzek, Jiří. Lidová etymologie v češtině] Boček, Vít | pdficon
56-58 [Алексеева, И.С. Текст и перевод: вопросы теории] Krasil'nikova, Anna | pdficon
58-60 [Русский язык в центре Европы 12] Trösterová, Zdeňka | pdficon
60-62 [Gramatyka a tekst. Tom 2] Charciarek, Andrzej | pdficon
63-64 [Gazda, Jiří, ed. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3)] Brandner, Aleš | pdficon