Opera Slavica 1991, vol. 1, iss. 2

Image
Year
1991
Publication year
1991
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Page Title
2-12 Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (1. část) Trösterová, Zdeňka | pdficon
Page Title
13-17 Развитие праславянских сочетаний *-dl-, *-tl- в восточнословянской языковой ветви Brandner, Aleš | pdficon
Page Title
18-23 Některé rusko-anglické typologické shody v gramatickém systému na rozdíl od češtiny (s přihlédnutím k dalším slovanským jazykům) Jiráček, Jiří | pdficon
Page Title
24-28 Чешские коммуникативные формы высказывания с частицей že и их русские эквиваленты Žaža, Stanislav | pdficon
Page Title
29-32 Функции частиц разве и неужели в русских вопросительных предложениях Šturala, Jan | pdficon
Page Title
33-36 Abstraktní zobecnění v odborném stylu Šimková, Alena | pdficon
Page Title
37-42 Функция действия как интегрирующий семантический признак русского глагола Talickaja, Jelizaveta | pdficon
Recenze
Page Title
43-45 [Baláž, G. a kol. Современный русский язык в сопоставлении со словацким: морфология] Jiráček, Jiří | pdficon
45-47 [Чекмонас, В.Н. Введение в славянскую филологию] Brandner, Aleš | pdficon
47-50 [Сазонова, И.К. Русский глагол и его причастные формы] Burianová, Dagmar | pdficon
50-52 [Flídrová, H. Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty dialogu a polylogu v ruštině] Kozílková, J. | pdficon
52-54 [Пассов, Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению] Pospíšilová, Miroslava | pdficon
Kronika
Page Title
55-56 Nedožité sedmdesátiny Romana Mrázka Brandner, Aleš; Žaža, Stanislav | pdficon
56 Za Jiřím Broncem Žaža, Stanislav | pdficon