Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Graeco-Latina Brunensia
2011, vol. 16, iss. 1

Year: 2011
Publication year: 2011
ISSN: 1803-7402 (print)
ISSN: 2336-4424 (online)
Note: Toto číslo časopisu Graeco-Latina Brunensia vychází v rámci výzkumného záměru MSM 0021622435 "Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních", řešeného na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Obsah čísla tvoří upravené příspěvky z mezinárodní konference klasické a byzantské literatury "Literary crossroads", pořádané Ústavem klasických studií FF MU ve dnech 19.–22.9.2011 v Brně.
Note: The present issue of Graeco-Latina Brunensia is published under the auspices of the Centre for Interdisciplinary Research into Ancient Languages and Early Stages of Modern Languages (research program MSM 0021622435) at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. The issue contains reviewed papers presented at the International Conference on Ancient and Byzantine Literature "Literary Crossroads", organized by the Department of Classical Studies, Faculty of Arts, Masaryk University (19–22 September 2011, Brno).

Table of contents:

[3]-13 The functioning of epic in Satire I of Juvenal Franczyk, Agnieszka | pdficon
[15]-28 Lucretius and the modern interdisciplinary critique of religion Franek, Juraj | pdficon
[29]-39 Figuren und Wortspiele in den byzantinischen Bettelgedichten und die Frage der Autorschaft Kulhánková, Markéta | pdficon
[41]-48 The division of Lucilius' fragments, a personal opinion of the topic : satire in Lucilius' preserved fragmentary work Poláková, Mariana | pdficon
[49]-59 "Is really Syntipas a translation? : the case of The faithful dog" Redondo, Jordi | pdficon
[61]-75 Taking God seriously Senegačnik, Brane | pdficon
[77]-86 A Byzantine grammar treatise attributed to Theodoros Prodromos Zagklas, Nikolaos | pdficon
Graeco-Latina Brunensia | pdficon
Podmínky přijímání příspěvků | pdficon

Search


Advanced Search

Browse