Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska

Title: Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska
Source document: Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 162-163
Extent
162-163
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska. Zostavili Sergej Makara a Michal Roman. Banská Bystrica - Poníky: Vlastným nákladom autorov vo vydavateľstve Partner - Čižmárová, 2010. 136 s. ISBN 978-80-89183-71-5.