Příspěvek k provázkovské mytologii

Author: Drábek, Pavel
Source document: Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 266-267
Extent
266-267
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] Oslzlý, Petr. Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974-1985): analýza, rekonstrukce, dokumentace inscenace režiséra Petra Scherhaufera & Harlekýna Boleslava Polívky . Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2010.