Паремійний фонд національної мови як вияв світобачення народу, його духовної та матеріальної культури