Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Opera Slavica
1998, roč. 8, č. 4

Rok: 1998
Rok vydání: 1998
ISSN: 1211-7676

Obsah:

1-8 Современные публицистические тексты как источник "ментальных наблюдений" : (рефлексии инокультурного читателя) Koženevska-Berčinska, Ioanna | pdficon
9-20 За феномена южнославянски езици на балканите Laškova, Lili | pdficon
21-26 Транспозиція українських відмінкових форм Vychovanec, Ivan Romanovyč | pdficon
27-35 Пушкинские пики русских литературных реминисценций Sipko, Jozef | pdficon
Rozhledy – zprávy – kronika
36-41 Staroruské menologion (Makariovy Minei čet'ji) Večerka, Radoslav | pdficon
41-43 Nový obor: integrovaná žánrová typologie Pospíšil, Ivo | pdficon
44-45 Актуальные проблемы обучения русскому языку Brandner, Aleš | pdficon
45-48 Památce doc. PhDr. Zdeňka Oliveria, DrSc. Zimek, Rudolf | pdficon
48-49 Pracovní zasedání u příležitosti 70. narozenin profesora Radoslava Večerky Brandner, Aleš | pdficon
49-51 XII. mezinárodní sjezd slavistů (Krakov 27.8.-2.9.1998) Brandner, Aleš | pdficon
51-52 Slavistika na univerzitě v Magdeburgu Lichtenberg, Julia | pdficon
52 Informace o Českém a Mezinárodním komitétu slavistů | pdficon
Recenze
53-57 [Фроянов, И.Я. Древняя Русь: опыт исследования истории социальной и политической борьбы] Trösterová, Zdeňka | pdficon
57-59 Acta polono-ruthenica 1997, Nr 2 Korzeniewska-Berczyńska, Joanna | pdficon
59-61 [Супрун, А.Е. Праславянский язык] Brandner, Aleš | pdficon
61-65 [Radovanović, M. a kol. Srpski jezik: (série Najnowsze dzieje języków słowiańskich)] Krejčí, Pavel | pdficon
65-67 [IV Международный симпозиум "Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков": доклады] Gazda, Jiří | pdficon
67-68 Forejtův Kapesní slovník rusko-český a česko-ruský ku potřebě obchodní a turistické (z let 1938 a 1923) Lepilová, Květuše | pdficon
69 [Csiriková, M. a kol. Česko-ruský slovník aktuálních pojmů z oblasti ekonomické, finanční, politické a právní] Lepilová, Květuše | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet