XII. mezinárodní sjezd slavistů (Krakov 27.8.-2.9.1998)