Příslovce jako předmět sémantického zkoumání : (zamyšlení nad knihou A.B. Peňkovského Очерки по русской семантике, Изд. "Языки славянской культуры", Москва 2004)