Opera Slavica 2011, vol. 21, iss. 3

Image
Year
2011
Publication year
2011
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-10 Два мифа о Сталине в творчестве писателей - его современников (Вл. Войнович, Д. Андреев) Zacharijeva, Irina | pdficon
11-21 К проблеме перевода русских антропонимов на чешский язык Vasil'jeva, Jelena Anatol'jevna | pdficon
22-31 V hlubinách zamyšlení a poetických vzpomínek Matyušová, Zdeňka | pdficon
32-37 Свой круг L.S. Petruševské optikou Bachtinova Formálního principu karnevalizace Kropáčková, Markéta | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
38-42 Renesancia výskumu stredovekej literatúry a kultúry v európskom kontexte Žemberová, Viera | pdficon
43 Jeden čapkovský ohlas u lužických srbů [i.e. Lužických Srbů] Lebeda, Josef | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
44-45 XXI. Olomoucké dny rusistů Kropáčková, Markéta | pdficon
46-47 Nová témata a přístupy na III. kongresu českých slavistů Pospíšil, Ivo | pdficon
47-48 Mezinárodní porada slavistů v Brně Pospíšil, Ivo | pdficon
48-50 Literárna veda tvorby pre mladého čitateľa má sviatok : Zuzana Stanislavová a Ondrej Sliacky Žemberová, Viera | pdficon
50-51 Česko-slovenská konference ve znamení postmoderny Pospíšil, Ivo | pdficon
51-52 Smrt Filémóna a Baukidy Kšicová, Danuše | pdficon
Recenze
Page Title
53-55 Ivan Franko a teorie literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
55-57 A.P. Čechov očima mladých badatelů Richterek, Oldřich | pdficon
57-58 Obecné a zvláštní, tradiční a inovační Pospíšil, Ivo | pdficon
58-59 [Šenkár, Patrik. Slovenská poézia, próza a dráma po roku 1989 alebo 89 autorov po roku 1989] Ozábalová, Ľudmila | pdficon
59-61 Cesta k nezávislému pochopení ruského a sovětského fenoménu a souvislosti Pospíšil, Ivo | pdficon
61-63 Polské dějiny / přehled české literatury solidní, ale až příliš globalizovaný a český Pospíšil, Ivo | pdficon