Prínos do pokladnice slavistiky

Author: Makara, Sergej
Source document: Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 1, pp. 55-57
Extent
55-57
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Štec, Mikuláš. Ukrajinský jazyk na Slovensku: (sociolingvistické aspekty). Prešov: Filozofická fakulta v Prešove, 1996. 256 strán.
Document