Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Opera Slavica
2002, roč. 12, č. 4

Rok: 2002
Rok vydání: 2002
ISSN: 1211-7676

Obsah:

Články
1-9 Мифология и магия имени в славянской народной традиции Tolstaja, Svetlana Michajlovna | pdficon
10-15 Діалектизми як компонент мови українських виршово-писенних творив XVII ст. Malìnevs'ka, Natalìja Pavlìvna | pdficon
16-24 Средства выразительности современной разговорной речи (на материале русского и чешского языков) Svincova, Irina Jur'jevna | pdficon
Tradice – materiály – zprávy
25-36 K metodě a pracovním postupům popisu staroslověnské syntaxe Večerka, Radoslav | pdficon
37-45 Jazyková podoba expresivity v dílech současných ruských autorek Trösterová, Zdeňka | pdficon
45-46 Jednání prezídia Mezinárodního komitétu slavistů v Mariboru Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš | pdficon
47-48 Rusisté opět zasedali v Sosnovci Kesner, Jindřich | pdficon
48-50 Setkání rusistů v Prešově Brandner, Aleš | pdficon
51-53 10. mezinárodní vědecká konference v Ostravě 2002 Žaža, Stanislav | pdficon
Recenze
54-55 [Русский язык: пересекая границы] Žaža, Stanislav | pdficon
56-58 [Heinz, Ch. Untersuchungen zur Zeit- und Agentivitätsstruktur des russischen Verbums (am Beispiel des Präfixes do- und des Zirkumfixes do-...-sja)] Žaža, Stanislav | pdficon
58-59 [Pastyřík, S. Witajće do Łužicy] Filipová, Helena | pdficon
60-61 [Vysloužilová, E.; Flídrová, H.; Machalová, M.; Vychodilová, Z. Cvičebnice překladu pro rusisty I. Politika - Ekonomika] Brandner, Aleš | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet