Frazemy z etnonimami i choronimami w świetle kulturowej teorii języka