Keď čas má čas : návraty Franka Wollmana

Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 36-38
Extent
36-38
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Hlôšková, Hana; Zelenková, Anna (ed.). Slavista Frank Wollman v kontexte litaratúry a folklóru. Brno: Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, 2006. 2 sv. (76, 155 s.). ISBN 80-968971-6-0.
Document