Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2001, vol. 11, iss. 2

Year: 2001
Publication year: 2001
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

1-10 Wplyw zmian społeczno-politicznych na zawartość jednojęzycznych słowników objaśniających Pazio, Dorota | pdficon
11-23 "Всякий может легко войти в ее мир" : (речевой этикет в произведениях Виктории Токаревой) Michalčuk, Tamara Grigor'jevna | pdficon
24-34 Лексемы с этнокультурными коннотациями и их перевод Sipko, Jozef | pdficon
35-43 Принципи аналізу та опису мінімальних реченнєвих структур: (на матеріалі чеських та українських простих речень) Nevmyvaka, Oksana Volodymyrìvna | pdficon
44-47 Засоби вираження семантичного поля руху в українській мови Dìdkìvs'ka, Ljudmyla Prokopìjivna | pdficon
Zprávy – kronika
48-50 Druhé mezinárodní setkání slavistů v Sankt Peterburgu Richterek, Oldřich; Gazda, Jiří | pdficon
50-51 Odborný seminář u příležitosti 100. výročí narození S.I. Ožegova Brandner, Aleš | pdficon
52 Příprava Mezinárodního kongresu slavistů v Lublani (2003) Pospíšil, Ivo | pdficon
52-54 K životnímu jubileu prof. Stanislava Jelínka Purm, Radko | pdficon
55 K sedmdesátinám Josefa Kouta Vávra, Jaroslav | pdficon
Recenze
56-59 [Čerdyň [i.e. Čerdyn'] i Ural v istoričeskom i kul'turnom nasledii Rossii] Trösterová, Zdeňka | pdficon
59-61 [Східні слов'яні: мова: історія: культура: за матеріалами пам'яток писемності XI-XVIII століть] Brandner, Aleš | pdficon
62-63 [Malá, E.: Alternácia foném z aspektu diachrónie (na materiáli ruských slovies)] Brandner, Aleš | pdficon
64-65 [Сипко, Й. Этнокультурный базис русско-словацких переводов] Vychodilová, Zdeňka | pdficon
65-66 [Михальчук, Т.Г. Практикум по речевому этикету] Gazda, Jiří | pdficon
66-68 Nová skripta k výuce ruštiny pro začátečníky jako volitelného předmětu na vysokých školách Vágnerová, Marta | pdficon

Search


Advanced Search

Browse