[Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století: sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby]