Súčasnosť a perspektíva : (úvahy o stave vyučovania RJ)