Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2011, vol. 21, iss. 2

Year: 2011
Publication year: 2011
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

Články
1-11 Сходство номинационных моделей лексем славянских языков как проявление языковой конвергенции Markova, Jelena | pdficon
12-18 Семантическое развитие праславянского корня бы- (на материале русского и чешского языков) Šatalova, Ol'ga | pdficon
19-33 Skonwencjonalizowane jednostki leksykalne z bazowym członem liczbowym w czeskiej i polskiej frazeologii Hampl, Lubomír | pdficon
34-40 Езикът на предизборните лозунги в България и Полша : (върху материал от предизборните кампании през последните 3 години) Staljanova, Nadežda | pdficon
Rozhledy – materiály
41-49 Термінологічні студії в Україні Symonenko, Ljudmyla | pdficon
Zprávy – kronika
50-52 Dialog kultur VI Půža, Miroslav | pdficon
52-53 К юбилею доцента Евы Выслоужиловой, к.ф.н. Vychodilová, Zdeňka; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena | pdficon
54-55 Незабываемое научно-методическое сотрудничествo чешских русистов с Татьяной В. Козловой Lepilová, Květuše; Nedomová, Zdeňka; Rudincová, Blažena | pdficon
Recenze
56-57 Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci Bogoczová, Irena | pdficon
57-59 [Csiriková, Marie; Koníčková, Nataša. Rusko-český, česko-ruský slovník: s důrazem na užití ve větách] Flídrová, Helena; Vysloužilová, Eva | pdficon
60-63 Slovník ruských lidových astronym Janyšková, Ilona | pdficon
63-65 [Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku] Molnárová, Lucia | pdficon
65-68 [Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov)] Myronova, Halyna | pdficon

Search


Advanced Search

Browse