Osnabrück 4.-8. března 1998 : o válečném tématu v literatuře, divadle, fotografii a filmu