Poznámky k vyjadřování nutnosti : (z diachronního a synchronního hlediska)