K styčné oblasti mezi rozkazovacími a přacími větami