K diferenční charakteristice syntaxe ruštiny a ukrajinštiny