Opera Slavica 2003, vol. 13, iss. 4

Image
Year
2003
Publication year
2003
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-6 Актуальные вопросы семантической деривации в морфологии : (на примере темпоральных форм) Sabitova, Rezida Rafailovna | pdficon
7-17 Sémantická organizace a typické lexikální obsazení ruských vět s dějovými predikáty utvořených podle strukturních modelů Snom - Vf - Sgen, Snom - Vf - Sdat a Snom - Vf - Sinstr v porovnání s češtinou Vágnerová, Marta | pdficon
18-23 Перевод топонимов и антропонимов в русско-украинско-словацком плане Opalková, Jarmila | pdficon
24-30 Исследование языковых и культурных контактов в аспекте художественного перевода Tellinger, Dušan | pdficon
31-41 Sémantická charakteristika přirovnání v českých a bulharských publicistických textech Krejčí, Pavel; Staljanova, Nadežda | pdficon
42-46 Динаміка включення назв осіб жіночої статі до реєстру словників Puzyrenko, Jaryna | pdficon
Tradice – materiály – zprávy
Page Title
47-52 Josef Dobrovský - fundator studiorum slavicorum Večerka, Radoslav | pdficon
52-53 Актуальные проблемы обучения русскому языку - VI Brandner, Aleš | pdficon
Recenze
Page Title
54-56 Нова праця у ареалогії слов'янских [i.e. слов'янських] мов Hanudeľová, Zuzana | pdficon
56-59 [Kusal, K. Rosyjsko-polski słownik homonymów międzyjęzykowych] Brandner, Aleš | pdficon
59-60 [Kotova, M.Ju. Russko-slavjanskij slovar' poslovic s anglijskimi sootvetstvijami] Rudincová, Blažena | pdficon
60-61 [Východoslovenský slovník. Historicky dokumentovaný (921-1918); paralely české, slovenské ekvivalenty] Pastyřík, Svatopluk | pdficon
62 [Sokolová, J. Sémantika kvalifikačných adjektív] Dekanová, Eva | pdficon
63-64 Новый учебник русского языка для экономической сферы Stěpanova, Ludmila | pdficon
64-65 [Bálintová, H. Cudzie jazyky áno, ale ako? Sprievodca metódami cudzojazyčnej edukácie] Firc, Michal | pdficon