Co ukazuje konfrontace některých ruských a českých termínů ve stručném vícejazyčném lékařském slovníku