Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2002, vol. 12, iss. 2

Year: 2002
Publication year: 2002
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

1-9 Московская школа этнолингвистики Tolstaja, Svetlana Michajlovna | pdficon
10-25 O súčasnej ruskej mäkkostnej korelácii Kuželová, Oľga | pdficon
26-32 Русские лингвострановедческие реалии как концепты национального менталитета Česnokov, Ivan Ivanovič | pdficon
33-41 Исторические аспекты современных русских причастий Brandner, Aleš | pdficon
Tradice – zprávy
42-48 Odkaz Josefa Kurze v oboru staroslověnské syntaxe Večerka, Radoslav | pdficon
48-54 XVI. Olomoucké dny rusistů Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka; Vysloužilová, Eva; Zahrádka, Miroslav | pdficon
55-56 Konference u příležitosti 200. výročí narození V.I. Dala Brandner, Aleš | pdficon
56-58 Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí Brandner, Aleš | pdficon
Recenze
59-61 Slavistika a evropské změny na konci 20. století Pospíšil, Ivo | pdficon
61-64 [Hansack, E. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen] Pallasová, Eva | pdficon
65-66 [Rudincová, B. Typy pojmenování v současné ruštině: (zejména v podnikatelské oblasti)] Gazda, Jiří | pdficon
66-67 Netradičný pohľad na jazykovú nomináciu Dekanová, Eva | pdficon

Search


Advanced Search

Browse