Prirodzený jazyk v ohnisku multidisciplinárne orientovaných bádaní