Нови изданијa од областа на македонистиката

Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 4, pp. 38-44
Extent
38-44
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Macedonian
License: Not specified license
Note
  • Obsahuje přehled nových publikací z oboru makedonštiny, např. Мургоски, Зозе. Лексикон на странски зборови; Културата и jaзыкот; aj.
Document